Česky English Pусский
 • menu
 • menu
 • menu
 • www.r-zone.cz - O NÁS

  My status

  O nás

          R-zone nabízí kompletní realitní služby:

  • výběr nemovitostí s precizní dokumentací
  • umístění nabídky na naše internetové stránky a dalších realitních serverů
  • bezplatné poradenství a odbornou prezentaci
  • předprodejní přípravu nemovitosti včetně zhotovení fotodokumentace
  • srovnávací analýzu včetně analýzy cenových návrhů
  • aktivní zasílání nabídek z realitních serverů dle poptávky
  • vyjednávání s potencionálními zájemci, organizování a realizaci prohlídek
  • průběžné informování o stavu věci
  • kompletní dokumentaci
  • právní servis – smlouvy o zprostředkování a smlouvy rezervační, kupní smlouvy či dohody
  • služby soudních znalců a odhadců
  • spolupráci s architekty
  • pomoc s uzavíráním hypoték /partneři
  • vypracování návrhu na vklad do katastru
  • spolupráci na developerských projektech
  • spolehlivost a flexibilitu

   

  Jsme povinni vás informovat o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

  Jsme povinni informovat klienty o tom, že v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení.

  Dojde-li mezi stranami jakékoliv námi vyhotovené smlouvy či námi poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.”

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a poskytovatelem - podnikatelem, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

  Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

  Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

  Od momentu vyrozumění je poskytovatel povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

  Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

   

   

  Realitní komora

   

  Kalkulačka
  nahrávám...